Symphony Sessies…

Ik geef graag sessies. ✨

Het is een genot om anderen te faciliteren. Het spelen met energie en moleculen… om uit verkramping te komen, vastzittende spanning los te laten, alle deeltjes van hun lichaam te bevrijden, de ruimte te vergroten, de vreugde en magie weer terug laten komen en te laten leven…

1915671_10153301671220736_3101409282246323705_nZo dankbaar voor wat een ieder ontvangt en vraagt!

Als een sessie een bijdrage zou zijn aan jou, jouw lichaam, jouw verbondenheid met de aarde en het universum en jouw eigen creativiteit… neem contact op

Wat is er nog meer mogelijk?
Wat kan je nog meer ontvangen?
✨😉👏

“Wow, wat een ruimte. Echt een mega-shift! Dit is nieuw voor mij. Het is alsof er heel veel crap weg is en mijn ruggengraat zich aan het herschikken is… Dank je Merlijn”

Lees hier meer Testimonials van anderen

Meer over Symphony Sessies

Symphony Sessions…

I love giving sessions ✨

Playing with energy and molecules… Facilitating people to break free from tightness, release locked up tension, freeing up the space around and between the molecules of their body… letting the joy and magic come back, live and expand…

1915671_10153301671220736_3101409282246323705_nSo grateful for what they receive and ask for!

If you would like a session for greater connection to you, your body, the earth, the universe and your own creativity… reach out to me ✨😉👏🏻

What else is possible?
What more can you receive?

“Wow, what a space! A mega shift really! This is totally new to me… It’s like so much old crap is gone and my spine is rearranging itself… Thank you Merlijn!”

More Testimonials (Dutch & English)

More about Symphony Sessions (Dutch)