Wat is Macht, Kracht & Potentie?

Merlijn WolsinkOnderweg naar LONDEN!!!

De VONKEN vliegen al zeker een week van mijn handen en computer af…
Nog een andere geinige ervaring. LOL.
Is het niet geestig hoe we ons allemaal zo ontzettend bewust zijn van het verleden EN de toekomst…?
Ik vernoed dat Dain Heer’s training komend weekend zomaar mijn hele universum zal veranderen…  

Ik besefte nooit echt wat energie en kracht is… staat staan potentie.
KRACHT is in deze realiteit vaak gebruikt als MACHT hebben over anderen, voornamelijk om anderen te controleren, beheersen, wat niet alleen zo gebruikt hoeft te worden.
POTENTIE is de kracht die van binnenuit komt: Jouw Zijn.
Het is jouw Eigen Kracht en Macht, de Energetische Capaciteit die je in essentie bent. Het is alleen vaak wat ‘versluierd’ door alles wat we ons aangeleerd hebben dat daar totaal tegenin gaat…

Heb je de film “LUCY” gezien?
Of… “The Matrix”, “Harry Potter”, “Avatar”, of selfs de ‘fantasie’ films zoals “Maleficent”?
Waar de karakters hun EIGEN natuurlijke kracht en capaciteiten verkennen?

Het is hier… ook jij kunt het hebben en ZIJN. Zonder chemicaliën te gebruiken 
Wat is er nog meer mogelijk VOORBIJ aan het leven zoals momenteel is?
Hier? Nu?

Wil jij spelen? Wat meer Magie in Jouw Leven Creëren? Voor niemand anders van… Jezelf? 

What is Power & Potency?

Merlijn WolsinkOEH YEAY! On my way to LONDON Baby!

The SPARKS have been FLYING OFF my hands and my computer for the last week…
That was yet another fun experience. LOL.
So funny how we all are so aware of the past AND the future… I’m getting the sense that this weekends class with Dr. Dain Heer will just kinda rock my universe  

I never really got what energy and power was… let alone potency.
POWER in this reality is usually used as having power over others, mainly used to control, which doesn’t have to be.
POTENCY is the power comes from inside out: Your Being.
It’s your Own Power, the Energetic Capacity you are in essence. It’s just ‘a little’ veiled by everything we’ve learned that totally goes against that…
Have you seen the movie “LUCY”? Or… “The Matrix”, “Harry Potter”, “Avatar”, or even some ‘fantasy’ movies like “Maleficent”?
Where all characters involved get to explore their OWN natural strength and capacities?

It’s here… you can have and BE it too. Without having to use chemicals 
What else is possible BEYOND life as is currently is? Here? Now?

Wanna play? And create some more Magic in Your Life…? For no one other than… You?