Are you Loving the ‘work’ you do?

Merlijn Wolsink - Are you loving the work you do?People ask me a lot “Are you working today? Or are you free?”

I always wonder what to reply… Where are they coming from?
For most people that implies that it would be better to be ‘free’ and have fun than to ‘work’.

I noticed that for a lot of people ‘fun’ and ‘work’ don’t go together.
They even get confused when I say “I like to have business AND pleasure together”
“What??? Is that even possible…?”

My question: If you are not enjoying what you do and create in life, why the hell do it?
What’s the value of doing things that don’t make your life exciting?
What does upholding a job or anything else you don’t love – or maybe even hate – add to your life?

Last summer, I changed the word “working” to “creating”. That ‘works’ for me. LOL
I create my life, that includes business and generating money.
As soon as I perceive myself going in to “work” energy, I start asking questions and I will look at if I really enjoy that particular action of project.

I ask questions to empower my own awareness:

“What else is possible?”
“What am I aware of here?”
“Do I truly enjoy doing this?”
“If I choose to do this, will it truly expand my life”
“Is this new to me? Do I have to get used to this?”
“Can someone or something else do this for me?”
“If I choose this, what will my life be like in 5 years?”

I know, it took me a while to get my own spin on things, after working a ‘job’ in theatre, other laborious jobs where I needed to ‘work hard’ and doing things for other people.

I realized that ‘working’ a ‘job’ does not really match the sense of freedom I demand in my life.
Even if it pays a whoooooole lot of money… if it does not expand the energy of my life, I’m not game.

Would you need to be ‘free’ if you were creating the life you LOVE living?
Your body might need to chill out every once and a while… take a bath, go work out, dance, hit the sauna, take a walk, have sex or whatever nurtures your body.
AND if your Being, your Spirit loves what you are creating, you always have choice and you never ‘have to be free off work’. You are free.

IF you would be creating the life you love, what would you LOVE to do…?

Hou jij van het ‘werk’ wat je doet?

Merlijn Wolsink - Hou jij van het werk dat je doet?

Men vraagt mij vaak “Werk je vandaag? Of ben je vrij?”

Ik vraag me altijd af wat te antwoorden… Waar komen zij vandaan?
Meestal impliceert het voor hen dat het beter en fijner is om ‘vrij’ te hebben dan om te ‘werken’.

Ik heb gemerkt dat ‘plezier’ en ‘werk’ voor veel mensen niet samen gaan.
Ze zijn zelfs verward als ik zeg “Ik heb graag ‘werk’, business EN plezier tegelijkertijd.”
“Wat??? Is dat mogelijk…?”

Mijn vraag: als je niet geniet van wat je doet en creëert in jouw leven, waarom doe je het in hemelsnaam?
Wat is de waarde ervan om dingen te doen die je leven niet opwindend maken?
Wat voegt het toe om een ‘baan’ waar je niet van houdt – of die je wellicht haat – aan te houden?

Hoe zou het zijn als je een LEVEN hebt waar je niet van hoeft te ontsnappen?

In de zomer van 2014 heb ik het woord ‘werken’ veranderd in ‘creëren.’ Dat ‘werkt’ voor mij. LOL
Ik creëer mijn leven, dat mijn zaak, business en het genereren van geld omvat.
Zodra ik ook maar neig de ‘werk’ energie in te gaan, ga ik vragen stellen en bekijk ik of ik werkelijk plezier heb in het uitvoeren van die specifieke actie of dat project.

Ik stel vragen om mijn eigen besef te versterken:

“Wat is er nog meer mogelijk?”
“Waar ben ik me bewust van hier?”
“geniet ik er werkelijk van om dit te doen?”
“Als ik dit kies, zal het mijn leven waarlijk vergroten?”
“Is dit nieuw voor mij? Moet ik hier aan wennen?”
“Kan iemand of iets anders dit voor mij doen?”
“Als ik dit kies, hoe zal mijn leven dan over 5 jaar zijn…?”

En ja, het heeft even geduurd voordat ik mijn eigen draai vond, na het hebben van vele ‘banen’ in het theater, andere werkzaamheden waar ik ‘hard werken’ moest en het dingen doen en creëren voor anderen.

Ik realiseerde me dat het ‘hebben van een baan’ niet geheel overeen komt met het besef van vrijheid dat ik in mijn leven eis. Ook al betaald het nog zo veeeeeeeel geld… Als het de energie van mijn leven niet vergroot, speel ik niet mee.

Zou je ‘vrij’ moeten hebben als je het leven zou creëren waar je ECHT van HOUDT?
Zou je dan op elk moment kunnen kiezen voor wat tijd en ruimte waar je fysiek iets anders doet? En zou je de werkzaamheden even kunnen vragen om voor zichzelf te zorgen?

Jouw lichaam wil misschien af en toe even chillen… in bad, naar de sportschool, uit dansen, naar de sauna, even lopen, seks hebben of wat voedzaam is voor jouw lichaam.
EN als jouw Zijn, jouw Geest houdt van wat je creëert, heb je altijd keuze en hoef je nooit ‘vrij van werk te zijn’. Jij bent vrij.

ALS je het leven zou creëren waar je werkelijk van houdt, wat zou je SUPER GRAAG willen doen?
En… zou je welwillend zijn om er geld voor te ontvangen? – Al is dat een totaal ander verhaal…

Hoeveel plezier kan je hebben in jouw leven?