Het voornaamste ingrediënt… voor ‘HAPPY’

13775533_10153586924695736_8892563475002914147_nHallo lieve mensen!

Het was zo LICHT vandaag, ik moest mijn trashy nieuwe blauwe zonnebril wel ophouden 😎😂

Ik hou van de RUIMTE waarin ik deze dagen leef… mijn dagelijkse duik in de zee, work-out of het strand… Lezen, beluisteren van TeleCalls die al zo lang klaarlagen om te luisteren… en ik ben VERLIEFD op mijn sessies aan het strand! 💛

Het leuke aan het online of telefonisch coachen van mensen is… je kan het overal doen!
😄☀️💸🏊🏼

Mijn cliënten inspireren mij ook om te blijven kiezen wat LICHT is voor mij… dat wat die RUIMTE van mogelijkheden heeft… omdat DAT hetgeen is wat het gaat creëren voor mijn toekomst

Wie wil er wat van wat ik heb?

Het voornaamste ‘geheime’ ingredient is: Keuze

Keuze, lieve vrienden
Het is krachtige tool

Wat het ook is…
Maak keuzes in de richting van de energie en de dromen die jij wilt leven en creëren
En blijf kiezen…

En geeft nooit op, ook wanneer het even donker is… Ook dat gaat weer voorbij. Ook daar kom je doorheen 😉

Een ander ingredient is… Kies wat jou BLIJ maakt ✨
Want niemand kan en zal dat voor jou doen

Wat weet jij dat er mogelijk is?

13669836_10153596948045736_8804797931639683612_n

The Main Ingredient… for HAPPY

13775533_10153586924695736_8892563475002914147_nHello lovely folks!

It was SO light and BRIGHT today, I had to keep my new blue trailer trash glasses on 😎😂

Gotta love the SPACE I am these days… my daily swim in the sea, my daily work out in the sand… Reading, listening to calls I never had the chance to listen to… and I LOVE my sessions at the beach! 💛

The fun with coaching people online or through the phone is… You can do it from anywhere! 😄☀️💸🏊🏼

They as well truly inspire me to keep on choosing what is LIGHT for me…
That which has this SPACE of possibilities to it…

Cause THAT is what it will create for my future

WHO else would LOVE to have some of what I’m having?

The main ‘secret’ ingredient is: Choice

Choice my sweet friends
It’s a powerful tool

Whatever it is…
Make choices towards the energy and the dreams you would like to live and create
And keep on choosing…

And never give up, even when it gets dark for a while… That too shall pass. You’ll get through it 😉

And another ingredient is… Choose what makes you HAPPY  Cause no one else can or will do that for you

What do you know is possible?

Great evening friends…

Let’s have some FUN in the SUN

13769393_10153588772785736_2360936692822275711_n“The ☀️SUN☀️ is the star at the center of the Solar System and is by far the most important source of energy for life on Earth.”

How could you not enjoy it?
I love receiving the sun…

I used to get SUNBURNED a lot as a kid.
The sun was somewhat a dangerous thing.

*PANIC*
“Watch out! You are so red! You might get sun burned!”

So funny, as my skin is reddish in winter too, when most of my skin doesn’t see much sun… peculiar… 😏

Ever since I started to let go of my points of view about what the sun would do to my skin – including all diseases I could possibly get from it – and changed my own mind about it, I hardly get sunburned anymore… 😎

I use my awareness to know when to get in the sun, or get out of the sun, to use sunscreen, or to not use it.

How can the sun, the main source of light, be dangerous or harmful if you use your own awareness?

Isn’t it great how you can change the way your body responds to things, by only changing a point of view…? 😉

Let’s have some FUN in the SUN

#BeTheSpace

13700207_10153569317055736_385310477326561255_n

What if… you could…

Keep your own SPACE
Be it
Don’t contract
Don’t go into the intensity of the drama

Just acknowledge it, you can’t change what has happened

Every judgment you add now, will create more of it for the future
Every charged energy you give to the insanity, will make that reality more solid and will make it last longer

What energy, space and consciousness can we BE to contribute to the changes on the planet?

‪#‎BeTheSpace‬

Wat als…
Jij jouw RUIMTE kan houden
Jouw ruimte kan ZIJN
Verkramp niet, trek het niet samen
Duik niet in de intensiteit van het drama

Erken het
Je kan niet veranderen wat er gebeurd is

Elk oordeel wat je nu toevoegt, creëert meer oordeel voor de toekomst
Elke beladen energie die je de waanzin geeft, zet die realiteit nog vaster en maakt dat deze langer zal duren

Wat voor energie, ruimte en bewustzijn kunnen wij ZIJN om bij te dragen aan de veranderingen op de planeet?

#BenDeRuimte

Was wenn….. du könntest…

Deinen eigenen RAUM besitzen
Es sein
Dich nicht zusammenziehen
Nicht in die Intensität des Dramas gehen würdest.

Anerkenne es einfach,
Du kannst nicht verändern, was
Passiert ist

Jede Bewertung die du
Jetzt hinzufügst, wird mehr davon in der Zukunft kreieren
Jede geladene Energie, die du diesem Irrsinn gibst, wird diese Realität
Solider machen und das alles wird länger dauern.

Welche Energie, welcher Raum und welches Bewußtsein können wir SEIN um den Veränderungen am Planeten beizutragen?

#SeiderRaum

German translation by Katrin Heitzer

Et si…tu pouvais…

Maintenir ton ESPACE
Etre cet espace
Ne pas te contracter
Ne pas aller dans l’intensité du drame

Reconnais-le simplement, tu ne peux pas changer ce qui s’est passé

Chaque jugement que tu ajoutes maintenant, créera plus de cela dans le futur
Chaque énergie chargée que tu donnes à la folie, rendra cette réalité plus solide et la fera durer plus longtemps

Quelle énergie, espace et conscience pouvons-nous ETRE pour contribuer aux changements sur la planète?

#EtreCetEspace

French translation by Sylvia Mottier