Bewegen zonder er wat te vinden

Hoe zou het zijn om jouw lichaam te bewegen zonder er wat van te vinden?

Heb jij wel eens gemerkt dat  jouw lichaam… soms, of vaak… wil bewegen? En het met je wil spelen?

Hoe vaak laat je dat toe? En hoe vaak niet…? Omdat het niet gepast of correct zou zijn…? Omdat het er vreemd of buitensporig uit zou kunnen zien voor anderen…? Of omdat het anderen te oncomfortabel zou kunnen maken…?

Of.. of.. of…

Als jij jouw lichaam zou bewegen zonder er wat van te vinden, hoeveel meer zou je van je leven genieten? Van jouw mogelijkheden en… van jouw magische lijf…?

MOM compilatie

Moving without a point of view

What would it be like, to move your body without a point of view…?

Have you noticed that… sometimes, or often… your body… just wants to move? And play with you?

And how often do you let it? Or how often don’t you let it? Because it would not be appropriate… or correct… or it might look funny and awkward to to others… or it would make them too uncomfortable…?

If you could allow your body to move without a point of view, how much more would you enjoy your life? Your possibilities, and… your magical body…?

MOM compilatie

Verwondering…

12431661_10153141242265736_1489980487_nHeb jij je ooit afgevraagd of je iets kon doen en zijn, en toen… werd je het? Of deed je het? Of kreeg je het?

Verwonder jij je nog, te midden van alle snelheid, drukte, werk, relaties en andere vreemde dingen?
Heb je het nog? Herken je jouw verwondering nog? Of is het een beetje stoffig geraakt door alles wat je moet doen en zijn?

Afgelopen weekend faciliteerde ik weer een Access Foundation & Level 1 class. “Weer” pakt niet helemaal de energie van het wonderlijke karakter van else class. Ik BUZZ zelf nog steeds.
Wat al deze tools kunnen creëren en veranderen!

De verwondering die ik in ieders wereld en lichaam zie wakker worden is zeer ontwapenend en fascinerend… Vooral als ze zichzelf ermee verbazen! 🙂

Herken je die momenten waarop je jezelf verbaasd…?

Momenten zoals: “Omg… kan ik dit echt doen? Kan ik dit zijn…? Doe ik dit nu wekelijk…? Echt, ben ik niet verkeerd? Op een of andere manier wist ik dit altijd al…”

Echt…?
Wat WIST je inderdaad al? Wat je altijd al wist en nog toegang to kreeg…?

Het echt wakker worden, iedereen heeft dit al van nature…

Sprankelende ogen, met af en toe tranen van erkenning, herkenning en mogelijkheden… het lichaam dat meer tot leven komt…

Het gevoel van machteloosheid verdwijnt, het weten en besef opent zich, het ontvangen van zelf en anderen neemt dynamisch toe…
Invallend zo licht veer zo licht en soms zo hard als een mokeren hamer!

Al die innerlijke of uitgesproken avonturen waar men doorheen vliegt in vier dagen. Mazzelaar dat ik dat allemaal kan aanschouwen.

Wanneer de gekleurde sluiers verdwijnen, merkt men toegang tot een totaal andere wereld. het is wellicht dezelfde wereld en hun perceptie is ruimer.

Wonderlijk…

Ik vraag me af wat ze nu zullen kiezen? Te leven, zijn, doen, hebben, creëren…?
En wat voor verwondering zal zich openen in hun leven?

Dus, ik vraag me af.. hoe zou het zijn om te blijven verwonderen…? En je te blijven verwonderen?
Niet omdat ik het schrijf…
Wat als je je in eerste instantie zou verwonderen voor niemand anders dan… voor jou?

Wonder…

10356265_10153138632770736_129762899977913490_nHave you ever wondered if you could do or be something, and then… you did it? Or became it? Or got it?

Are you still wondering? In the midst of all the fast, busy, work, relationships and other wacky things?

Do you still have it? Do you recognize your wonder? Or did it become a little dusty with everything you had to do and be…?

Last two weekends I facilitated another series of Access Consciousness Classes. ‘Another class’ does never quite grasp the wondrous character of each class. Im still buzzing myself.

What all these tools can create and change!

The wonder I see invoked in peoples worlds and bodies… The continuous ‘wake up’ during class is very disarming and captivating… Especially when people surprise themselves!

The moments like: “Omg… can I really do this? Can I be this…? Really, I’m not wrong? Am I capable of this…? Somehow I’ve always known about this…”

Really…? 😉 What DID you know? What you always knew and couldn’t really… grasp? Or access?

It is really ‘waking up’ because we all are this by ‘nature’…

The wondrous spark in someones eyes, the occasional tears of recognition, acknowledgement and possibility… the body that come to life…

The sense of powerlessness coming off, the knowing opening up, awareness expanding and the receiving of self and others dynamically increasing…

Sinking in, like a feather, pinch… or like a sledgehammer!

All these inner or outspoken adventures people flow through in just four days… Lucky me to witness this time after time!

When the colored veils come off, people have an entirely different world. It might be the same world, yet their perception of it might be wider, greater, bigger, grander…

Wondrous…

I wonder what they will all choose now? To live, be, do, have, create…?
And what wonder their lives will open up to?

So I wonder… what would it be like to wonder? And to keep on wondering?
Not because I write it…
What if you were to wonder for nobody else but… you?