Waar vraagt jouw lichaam om?

Merlijn Wolsink - Waar vraagt jouw lichaam om?Grote weersveranderingen de afgelopen tijd!

Mijn lichaam is duidelijk om andere dingen gaan vragen:
Ander eten, andere en dikkere kleding, warmer water en af en toe een buitenwandeling om te wennen aan de andere temperatuur, de ‘kou’…

Wie moet zich het meeste aanpassen aan het veranderende weer? Jij? Of jouw lichaam?

Waar vraagt jouw lichaam om?
Waar heeft het de afgelopen dagen al om gevraagd, wat je wellicht nog niet volledig erkend hebt?

Wat als je zou luisteren naar de signalen, beelden, ideeën en andere weernemingen die jouw lichaam je geeft?

Met hoeveel meer gemak kan jij jezelf en jouw lichaam voorzien als je daar bewuster op zou letten? Vooral als de weersomstandigheden wat veranderlijker zijn tijdens de seizoenswisselingen?

Luister… kies… neem aktie.
Geef toe. Verzorg. Koester. Geniet…

Hoe kunnen de komende herfst en winterseizoenen comfortabeler en fijner zijn voor jou en voor jouw lichaam dan dat je ooit voor mogelijk hield?

What is your Body asking for?

Merlijn Wolsink - What is your body asking for?Some great weather changes lately!

My body has been asking for different things:
Different food, thicker and different clothing, warmer water, an occasional walk outside to get used to the different temperature, the ‘cold’…

Who has to adjust to the weather changes most? You? Or your body?

What is Your Body asking for?
What has it been asking for over the last couple of days, that you might have not fully acknowledged?

What if you were to listen to the signals, pictures, ideas and other awarenesses your body is giving you?

How much more ease would it provide for your body and yourself if you would pay a more attention to that? Especially when the weather is shifting around a little more during a more sudden season change?

Just listen, choose, take action.
Nurture. Care For. Indulge. Enjoy…

How can the “colder seasons” to come, be more comfortable for you and you body than you ever imagined possible?

Mijn ‘overleden’ Opa en ik…

Gisteren was het vier jaar geleden dat mijn opa overleed.
Jan Brillemans. Een lieve, aardige, zorgzame man.

Na de insluiping van ALS (nu bekend door de wereldwijde ALS ICEbucket Challenge) koos hij er zelf voor om te gaan. Het moment zelf was best vredig. Veel van de nabije famliie was er om hem te ondersteunen tijdens het verlaten van zijn lichaam.

Ik kreeg gisteren veel berichten van mensen die me sterkte en liefde toewenste.
Ontzettend bedankt!
Om heel eerijk te zijn, ik ben helemaal niet verdrietig…

Ik ben bereid een redelijk intiem en kwetsbaar verhaal met jullie te delen. Lees verder als je wilt 🙂

Vlak na zijn overlijden miste ik hem enorm. Omdat zijn lichaam er niet meer was en niet meer tastbaar was.
Wist ik toen maar wat ik nu weet…

Zoals jullie wellicht weten: ik praat ook met dode mensen 🙂 met geesten zonder lichaam.
In werkelijkheid, heb ik nog steeds een te gekke relatie met mijn opa, die wellicht beter is dan toen hij zijn lichaam nog had.
Grappig hè?! Ik geniet er ‘stiekem’ van, in de zin van dat ik het er tot nu toe nog maar met weinig anderen over gesproken heb.

In de periode nadat hij zijn lijf verlaten had, besefte ik nog niet wat ik altijd al gevoeld had: mijn waarneming van entiteiten.
Hij geloofde niet zo in het ‘hiernamaals’, althans, dat is wat ik hem wel eens heb horen zeggen. Hij kon het waarschijnlijk niet langer meer ontkennen nu hij zelf geen lijf meer had en ‘alleen’ nog maar een geest was, de psychologie zonder een lichaam. LOL.

Ik kan me nog goed herinneren dat toen ik tijdens zijn uitvaart zong en piano speelde, ik me enorm ondersteund voelde en waarschijnlijk ondersteund WAS. Alles werd LIGHT, magisch en ik had het idee dat hij er misschien wel zou kunnen zijn om bij te dragen…

Wat is het eigenlijk vreemd dat we ons voornamelijk aan anderen relateren door middel van hun lichaam als de totaliteit van hun zijn, terwijl het hun energie, psychologie en karakter hetgeen is dat hun persoonlijkheid creëert. Wanneer het lichaam sterft, betekend dat niet dat de geest ook daarmee overlijdt…

Sinds hij zijn lichaam verlaten heeft is hij in mijn nabijheid geweest. Dat leek hij in het begin zelf niet eens echt te beseffen. Hij was soort van dolend. Soms probeerde hij contact te maken door een aanhoudende piep en gezoem in mijn oren of door tegen de achterkant van mijn schouder aan te drukken… Soms was het alsof ik niet mijzelf was. Later bleek dat hij dan vaak in mijn lichaam zat. Overleden geliefde neigen er vaak naar om dat te doen omdat ze dicht bij je willen zijn en nog voor je willen zorgen… Zeker als de die geest zich daar zelf niet geheel bewust van is, is dat niet zo’n slim en gezond idee. Ik voelde me vervreemd, beangstigd, niet wetend wat er in hemelsnaam gaande was. Ik rook zelfs de chemische imprint van de medicatie en anesthesie die hij nog bij zich droeg. Ik voelde me er ziek door en ik dacht dat het iets met mij te maken had. En… dat had het ook. Ik was me bewust van zijn aanwezigheid en zijn pogingen om met mij te communiceren.

Toen ik meer Access Consciousness® en Talk To The Entities® trainingen ging doen bleef dit onderwerp naar boven komen en heb ik met andere perceptie en nieuwe relatie met het gecreëerd. Onze beider levens ontplooide zich in een nieuwe mogelijkheid.

Hij bezocht me vaak. Toen ik vaardiger, bewuster werd en meer gemak kreeg met zo’n groot waarnemend vermogen, heb ik hem zelfs van de medicatie resten, het trauma en de emoties afgeholpen die de ziekte en zijn leven achter gelaten hadden. Dat was behoorlijk zware shit. Bleh… Dat wil je niet met je meedragen! Wil je daar niet schoon van zijn? Ook wanneer je je lijf verlaat? Zodat je meer keuze hebt als oneindig wezen?
Het is een ding om voor anderen te zorgen als ze nog een lichaam hebben… het is een ander ding om voor ze te zorgen als ze geen lichaam meer hebben en ze nog steeds alle energetische patronen hebben die hun bestaan als wezen zullen blijven creëren.

Hij was daarna super blij en opgelucht! Hoe kan ik dat zeggen? Ik weet het. Het was zo gaaf dat we allebei uitstegen boven wat we eerder voor mogelijk gehouden hadden. Elke keer werd het lichter, sterker, blijer, cooler en het bleef veranderen voor hem en voor mij. Ik merkte hem helderder op, wellicht helderder dam toen hij nog een lichaam had. Hij was meer aanwezig en bewust als wezen.

Waarom bleef hij bij mij aankloppen? Ik was een van de weinigen die met hem als geest wilde praten. Ik vraag me af wie dat nog meer kan zeggen? Voor mij is het een waar geschenk van mijn welwillendheid om me gewaar te zijn van alles om mij heen.

Hij heeft ook geprobeerd om met anderen in de familie contact te maken en is daar zeer volhardend in geweest. Sommigen hebben het opgemerkt en anderen verwerpen het idee. Dat is helemaal prima, al weten ze wellicht niet wat ze missen… Ik heb hem toen gevraagd om het iets rustiger aan te doen, omdat sommigen er dramatisch van werden en hun lichamen op tilt sloegen. Het lichaam geeft altijd het bewustzijn van entiteiten weer, of de persoon zelf het nou wel of niet wilt weten. LOL. Ach ja… Sommigen namen contact op voor praktische hulp, omdat ze nog wat angstig waren en zich wel degelijk bewust waren van zijn aanwezigheid. Dat heeft wat gave veranderingen gecreëerd in de familie. Als ook maar één persoon meer gemak hiermee heeft, golft dat energetisch door de hele familie.

Mijn oma, als het magische wezen dat ze werkelijk is, merkt hem nog steeds op bij tijd en wijle. Vooral als de lichten flikkeren aan de eetkamertafel. We hebben er toffe gesprekken over en soms is opa er ook om mee te kletsen en om met de lichten te spelen en zijn aanwezigheid kenbaar te maken. Ouwe lolbroek… LOL. Ik hou van mijn Oma en haar interesse hierin, voor haarzelf en hun relatie. Daar zal ik niet meer over zeggen aangezien dat haar persoonlijke verhaal is.

Ik ben blij dat ik met bewust zijn niet in het onzichtbare hoef te ‘geloven’.
Merlijn Wolsink - Jan Brillemans - Opi - GranddadIk hoeft geen bewijs voor iets dat ik heel mijn leven al waarneem en nu concreter kan verworden en benaderen.
Ik heb plezier met bewust zijn en het heeft mijn hele ervaring van ‘leven’ en ‘dood’ totaal veranderd.
Wat als leven niet stopt als je lichaam dood gaat?

Ik hou van jou Opi.
Je bent nog steeds tof en nu wellicht nog toffer.
Fijn dat je nog zo nu en je hoofd om het hoekje steekt om er gewoon even te zijn, wat te ‘kletsen’ of voor wat creatieve en muzikale inspiratie…

Hoeveel leuker kunnen we het nog hebben?
Wat is er nog meer mogelijk?

Changing from Greatness

Merlijn Wolsink - What if change never implies that you are wrong?What if CHANGE never implies that you are wrong?

What is ones natural way to be? Solid and stuck? Or moving and changing?

Do the molecules of the air change?
Do the molecules of your body move and change, even when you are asleep?
Does your mind ever really stop wondering?
Is your being ever not changing?

Most people only consider change to be a possibility if there is something ‘wrong’, and take that as a motivation to access their own power to change.

What if disease, unhappiness, depression and so on, actually are nothing like they seem to be?
What if all of those have to do with certain abilities that everyone has, which our reality hasn’t really shown us how to deal with?

If you have a capacity to change the depression, pain and disease in the people around you… What happens if you are not totally aware of that…?

What if changing is a capacity?
What if there never has to be anything ‘wrong’ with you to choose to change?
Where are you already being the energy of CHANGE, that you have not acknowledged yet?

What if change actually could imply that you are GREAT…?

If change were an endless possibility into greatness… What would you change right now?

And let me add: change for the joy of it…?

Verandering vanuit Grootheid

Merlijn Wolsink - Wat als verandering nooit impliceert dat jij verkeerd bent?Wat als VERANDERING nooit impliceert dat jij ‘verkeerd’ bent? Of te maken heeft met iets dat ‘mis’, ‘fout’ of ‘slecht’ met je is?

Wat is onze natuurlijke manier van zijn? Solide en vast? Of beweeglijk en veranderend?

Veranderen de moleculen van de lucht?
Veranderen en bewegen de moleculen van jouw lichaam? Zelfs wanneer je slaapt?
Stopt jouw brein ooit met af vragen en verwonderen?
Verandert jouw zijn… ooit niet?

De meeste mensen overwegen verandering pas als bewuste mogelijkheid als er zogenaamd iets ‘mis’ is. Men neemt dat als uitgangspunt als motivatie om toegang te krijgen tot eigen kracht om te veranderen.

Wat als ziekte, ongeluk, depressie enz. eigenlijk niets te maken hebben met wat het lijkt te zijn…?
Wat als al die dingen te maken hebben met zekere vaardigheden die iedereen heeft, waarvan deze realiteit ons niet echt heeft laten zien hoe we daarmee om kunnen gaan?

Bijvoorbeeld, als jij bekwaam bent om depressie, pijn of ziekte in anderen om je heen te veranderen… Wat gebeurt er als jij je daar niet helemaal bewust van bent?

Wat als veranderen een capaciteit is?
Wat als een keuze om te veranderen, nooit gemaakt hoeft te worden vanuit dat er iets ‘verkeerd’ zou moeten zijn met jou?
Waar BEN jij al de energie van verandering en erken je dat nog niet volledig?

Wat als verandering eigenlijk zou kunnen impliceren dat jij GROOT en TOP bent?

Als verandering een eindeloze mogelijkheid naar jouw grootheid zou zijn… Wat zou je dan NU veranderen?

En laat me toevoegen: veranderen voor het plezier ervan…? 😉

Talking to the Universe…

Merlijn Wolsink - Talk to all molecules in the universeWhat would it BE like if you were willing to talk and communicate with all the molecules in the Universe?
Or… are you actually already doing that? All the time…?

Are you aware of the fact, that everything you say, think, do, choose and be DOES CREATE your life and reality?

We Create all the time.
Are Consciously creating? Or Unconsciously creating?

For me, It’s about Co-Creation with the Universe.
It’s not about flinging your random requests out there, expect the Universe to take care of it all and don’t include yourself in calculation.
That is giving your power out of hands… Not totally claiming yourself to be the creator of your own life.

Yes, the Universe has infinite possibilities available to you AND YOU are the creative life force, the energy THAT creates, which… changes the molecular structures of everything around you, including your body, business, money flows, relationships and so on…

What if every molecule in the universe has consciousness? And a capacity to change?
If you look at a molecule, it changes. Science even proves that…
Are using that capacity to your advantage yet?
You think that the molecules of your body aren’t listening to what you say telling them?
Would that work the same way with the molecules of money…?

You don’t need to trust the universe… You gotta trust yourself as the creator of your reality and ALL the molecules in the Universe WILL respond to YOU.

Sometimes it’s just a snip of the fingers and POOF, that what you asked for will show up, or change.
Sometimes it takes persistence and a tremendous amount of dedication, moving through blocks and structures you’ve build in the past.

It’s about being present… asking questions… being light and open… staying out of conclusions and judgments AND receiving everything that shows up in your life at the same time…

Sounds complicated? What if it’s not? What if that capacity is more natural to us than anything else we have learned?

So, how are you currently talking to all the molecules in the universe…?
What would you talk to them about? Tell them? Ask them? Request? Change? Enjoy? AND they might start talking back to you… so would you be willing to listen too?

Praten met het Universum…

Merlijn Wolsink - Praten met alle moleculen in het universumHoe zou het ZIJN als jij welwillend zou zijn om te praten en communiceren met alle moleculen in het universum?
Of… doe je dat eigenlijk al? Voortdurend…?

Besef jij dat… alles wat jij zegt, denkt, doet, kiest en bent, WERKELIJK jouw leven en realiteit CREËERT?

Iedereen creëert voortdurend.
Creëer jij bewust? Of creëer jij onbewust?

Voor mij gaat het om Co-Creatie met het Universum.
Niet om het lukraak uit slingeren van eisen met de verwachting dat het universum daar wel voor zorgt, zonder jezelf mee te nemen in die berekening.
Dat is je eigen kracht en macht uit handen geven… Niet je zelf totaal erkennen en claimen als de schepper van jouw eigen leven.

Natuurlijk, het universum heeft oneindige mogelijkheden voor iedereen in petto EN JIJ bent de creatieve levenskracht, de creërende energie, die de moleculaire structuren van alles om je heen verandert… jouw lichaam, zaken, geldstromen, relaties etc. inclusief.

Wat als elke molecuul in het universum bewustzijn heeft? En een capaciteit om te veranderen?
Als je naar een molecuul kijkt, verandert die molecuul. De wetenschap bevestigt dat zelfs…
Gebruik jij die capaciteit al in jouw voordeel?
Denk je dat de moleculen van jouw lichaam niet luisteren naar wat je ze vertelt?
Zou dat hetzelfde werken met de moleculen van geld…?

Je hoeft het universum niet te vertrouwen… Je ‘moet’ jezelf vertrouwen als de schepper van jouw werkelijkheid en ALLE moleculen in het universum ZULLEN aan JOU beantwoorden. Zoals ze dat nu ook doen.

Soms vergt het niet meer dan een vingerknip en POEF, waar je om gevraagd hebt verschijnt of verandert.
Soms vergt het doorzettingsvermogen en grote toewijding, bewegend door de blokkades en structuren die je in het verleden opgebouwd hebt.

Het gaat om present zijn… vragen stellen… licht en open zijn… uit conclusies en oordelen blijven EN tegelijkertijd alles ontvangen wat er in je leven verschijnt…

Klinkt het ingewikkeld? Wat als dat niet zo is? Wat als die capaciteit natuurlijker is dan al het andere wat we geleerd hebben?

Dus, hoe praat je momenteel met alle moleculen in het universum…?
Als je welwillend zou zijn om Bewust met alle moleculen in het universum te praten…
Waar zou je het over willen hebben? Wat zou je ze vertellen? Vragen? Veranderen? Genieten?
EN ze zullen wellicht terug praten op manieren die je niet gewend bent… dus zou je ook welwillend zijn om te luisteren…?

Wat voor Magie kan jij Creeren en in jouw leven laten verschijnen?

#WeesJeEigenTovenaar